KIM
Haeng-Jik
KOR
Rank. 3
TOTAL
134
HR.
12
HR2.
7

전체 기록

Round Group Player1 Player2 Player3 Player4 Date Time
Qualification D CHO C.Y CHO C.Y KIM H.J KIM H.J SIDHOM SIDHOM TASDEMIR TASDEMIR 2018-11-08 16:00
Quarter Final D CHO J.H CHO J.H ZANETTI ZANETTI KIM H.J KIM H.J CARLSEN CARLSEN 2018-11-10 20:00